Help Needed? You can contact us at info@penguin.dk /

Vi tilbyder ikke længere flybilletter uden arrangement til Bulgarien se mere her.

Regler og betingelser

segl

Ændring, refundering og andre gebyrer

Følgende regler er gældende for alle charterfly, drevet af Penguin Travel uanset om billeterne er booket online, købt via telefonsalg eller en af vores salgspartnere.

Generelt
Priser og ledige pladser baseres på information direkte fra flyselskabet. Penguin Travel er formidler af flybilletter. Vi har ikke ansvar for eventuelle ændringer i flytider, annullerede flyafgange, mistet/beskadiget bagage, bagage som ikke indgår i billetprisen eller hændelser som har med rejsens gennemførelse at gøre. Det er luftfartsselskabet, som er ansvarlig for rejsens korrekte gennemførelse. Ved køb af flybilletter fra et almindeligt luftfartsselskab er det kundens eget ansvar at gøre sig bekendt med selskabets regler for online check-in, antal og vægt på bagage, priser for bagage m.m. Der tages forbehold for trykfejl, tekniske fejl, ændringer i priserne eller andre ændringer som Penguin Travels charterleverandør ikke har informeret om.

Transport af kæledyr
På Penguin Travels charterfly til/fra Sofia eller Burgas er du velkommen til at tage din kat eller hund med ombord i kabinen ved forudgående bekræftet reservation og hvis kæledyret er under 8 kg. Gebyr pr. strækning EUR 60. Det er begrænset, hvor mange kæledyr, der kan medtages pr. afgang. Plads til dyr er ikke garanteret indtil flyselskabet bekræfter den. Reservation skal foretages hos os per telefon eller email hurtigst muligt efter bestilling af flybilletter - indenfor 24 timer. Du skal medbringe korrekt dokumentation for dyrets sundhed. Dyret skal medbringes i bur/taske beregnet til dyr efter gældende regler for dyretransport.
For transport af kæledyr på fly med almindelige luftfartsselskaber skal man selv tjekke luftfartsselskabets regler og gebyrpolitik. Hvis muligt selv at reservere plads påligger det den rejsende at foretage denne, hvis ikke muligt og Penguin Travel skal reservere kæledyrsplads er gebyret EUR 50 udover gebyret til luftfartselskabet.  

Børn og spædbørn (+uledsaget barn)
Børn er under 12 år. Spædbørn er under 2 år. På de fleste fly inklusiv Penguin Travels charterfly fra/til Bulgarien kan der ikke bestilles sæde til spædbørn. Alder og fødselsdato på børn skal oplyses ved bestilling af flybilletter. Børnepriser kan i visse tilfælde tilbydes på billetter hos almindelige luftfartsselskaber. På Penguin Travels charterfly til/fra Bulgarien er der ikke prisforskel på et barn og en voksen.
Uledsaget barn (barn/børn som rejser alene) skal oplyses ved bestilling. Navnet på personen som afhenter barnet i ankomstlufthavnen skal oplyses. Personen som sender barnet afsted i afgangslufthavnen skal forblive i lufthavnen indtil flyet er afgået. Det er kundens eget ansvar at tjekke reglerne for uledsaget barn, der rejser uden forældre eller værge i det land, man rejser til. Nogle lande tillader ikke mindreårige at rejse ind med mindre deres forældre eller værge skriver en erklæring om, at den mindreårige kan rejse alene eller i selskab med en navngiven voksen. Navnet på personen som afhenter barnet skal fremgå af erklæringen. Personen som afhenter barnet skal medbringe foto-id.

Ændringer & gebyrer
Ændringer betyder enten navne, dele heraf eller datoændringer, såfremt billettypen tillader ændringer. Enhver ændring pålægges et gebyr på EUR 50 og gælder pr. strækning,  dvs. en returbillet består af 2 strækninger. I tilfælde af prisforskel ved ændring af dato skal prisforskellen betales af kunden udover ændringsgebyret. Hvis billetprisen er lavere end den oprindelig købte billet, er det ikke muligt at få refunderet prisforskellen. Eventuelt forudbetalt depositum kan ikke refunderes eller overføres.
Gebyrer for ændringer af billetter (navne eller datoer) på billetter fra almindelige luftfartsselskaber følger luftfartselskabets regler og opkræves af/hos kunden. I tilfælde af højere pris ved ombooking betales differencen op til den nye pris. Alle ændringer tillægges ændringsgebyr EUR 50, såfremt disse foretages af Penguin Travel.
Vær opmærksom på, at der ved online betaling med enten debet- eller kreditkort pålægges et gebyr af betalingssystemet.Dette gebyr opkræves automatisk af betalingssystemet og tilfalder ikke Penguin Travel. Gebyret oplyses, når man er i gang med at foretage betalingen online og inden man giver endelig samtykke til dennes gennemførelse. Der kan ikke kræves refundering for dette gebyr.

Flytider (Ændringer i afgangstider)
Vær opmærksom på, at flytiderne på din bookingbekræftelse er midlertidige og kan ændres. Flyselskabet kan udenfor vores kontrol ændre flytiderne. Der tages forbehold for ændringer i afgangstider. Penguin Travel som formidler af transportydelsen og agent for luftfartsselskabet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller aflysninger. Disse kan forekomme med kort varsel. Penguin Travel vil som udgangspunkt altid forsøge at meddele kunden om ændringer i flytiderne via email oplyst ved køb, så hurtigt som muligt efter information fra leverandøren er modtaget. Det er kundens eget ansvar at oplyse korrekt e-mail adresse ved bestilling. Det anbefales, at kunden selv tager initiativ til at tjekke flytiderne før afrejse (f.eks. 48 – 72 timer før). Flytider kan tjekkes ved at kontakte Penguin Travel, direkte hos flyselskabet eller eventuelt ved at tjekke afgange/ankomster på lufthavnens hjemmeside. Vær yderligere opmærksom på, at alle flytider angives i lokale tider.

Kundens ansvar
Det er meget vigtigt, at kunden oplyser alle navne på rejsende som skrevet i passet. Alle børn under 12 år skal der gives besked til Penguin Travel om og fødslesdatoer skal oplyses. Alle spædbørn under 2 år skal ligeledes oplyses inklusiv fødselsdato. Korrekt e-mail adresse skal oplyses, og det er vigtigt, at man holder øje med den e-mail adresse, da al korrepondance inkl. bekræftelser og meddelelser om evt. flyændringer sker via e-mail. Det er kundens eget ansvar at tjekke flytider og møde op i lufthavnen i god tid (min. 2 timer) før afrejse. Det er kundens eget ansvar at undersøge visumregler for det land, man rejser ind i og sørge for, at passet er gyldigt og opfylder det pågældende lands indrejseregler. Det er kundens eget ansvar at have samtlige vaccinationer eller krævede beviser for helbredstilsstand obligatoriske for indrejse i et land, og er fortrolig med anbefalede vaccinationer.

Check-in og lufthavnsprocedurer
Du skal ankomme til lufthavnen i tilstrækkelig tid inden det planlagte afgangstidspunkt. Det anbefales, at man ankommer til lufthavnen min. 2 timer før afgang. Du er selv ansvarlig for at medbringe dine rejsepapirer (flybillet eller rejsebekræftelse). Husk også pas og/eller såfremt haves nationalt identitetskort godkendt og gyldigt i EU. Man kan ikke checke ind online på Penguin Travels charter til/fra Bulgarien. Indcheckning foregår ved skranken i afgangsterminalen. Sædereservation er ikke mulig, da disse først tildeles ved check ind. Der tages hensyn til billetter som er købt sammen.

Bagage
Håndbagage og indskrevet bagage skal opfylde alle krav med hensyn til antal, størrelse og vægt. Vær opmærksom på, at der opkræves gebyr for overvægt i lufthavnen (afhængig af luftfartselskab). Medbringes sportsudstyr eller anden stor/x-size bagage skal dette meddeles samtidig med  reservation (indenfor 24 t.) og kan aldrig være en forudsætning for den foretagne reservation. Gebyr for overvægt/sportsudstyr og betalingsbetingelser oplyses ved bekræftelse. Takster for overvægt ved check in er altid væsentligt højere end ved forudreserveret ekstra bagage. Penguin Travel har ingen indflydelse på disse takster og kan ikke drages til ansvar for størrelsen på det betalte gebyr. Penguin Travel er ikke ansvarlig for beskadiget, forsinket eller bortkommet bagage. Du skal underrette lufthavnspersonalet i ankomstlufthavnen og udfylde et såkaldt PIR-rapport (til dokumentation for en evt. klage eller forsikringssag), hvis din bagage er kommet til skade, bortkommet eller forsinket. Alle klager og krav om kompensation skal rettes til luftfartsselskabet.

Skatter, afgifter og øvrige tillæg
Penguin Travel forbeholder sig ret til inden afrejsedagen, at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen. Dette gælder også selvom rejsen er slutbetalt. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er den rejsende/kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Penguin Travel umiddelbart efter og senest som angivet i meddelelse om prisændring. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.
De(n) rejsende skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før rejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen oplyste mailadresse.
Hvis skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er Penguin Travel forpligtet til at godtgøre de(n) rejsende det sparede beløb. I sådanne tilfælde har Penguin Travel ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. flybulgarien.dk skal efter anmodning fra de(n) rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Visumregler ved rejse til Bulgarien
Alle danske statsborgere kan rejse visumfrit i indtil 90 dage. Passet skal være gyldigt under opholdets varighed, men det anbefales at passet er gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed. Danske provisoriske pas anerkendes. Udenlandske statsborgere, herunder personer med dansk flygtningepas eller fremmedpas, opfordres til at søge oplysning ved Bulgariens ambassade eller konsulat, da visumreglerne for oprindelseslandets statsborgere kan være gældende. Penguin Travel kan ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse på baggrund af visum- eller pasregler. Det er de(n)rejsendes eget ansvar at sikre et andet lands ind- og udrejseregler overholdes. Det er det pågældende lands myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, ligesom det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land du skal rejse til.

op